Yhdessä tekeminen edellyttää samaistumista valittuihin arvoihin ja toimintatapoihin. Ryhmään kuuluminen ruokkii mielikuvaa saavutettavissa olevista mahdollisuuksista ja menestyksestä.   Sitoutuminen vaatii tahtoa ja panostusta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Se vaatii sopeutumista ja tinkimistä omista ehdoista, mutta myös tarjoaa mahdollisuuksia joukkueen jäsenenä.   Menestys kasvaa joukkueen hengestä ja onnistumisen tunteista. Halu menestyä ohjaa panostamaan oikeisiin asioihin ja aina vain parempiin tuloksiin.