Crew Success

Voittajan on helppo hymyillä!

Menestys pitää osata ottaa vastaan, sitä ei saa pelätä. Voittaminen vaatii miehistöltä yhteishenkeä ja vaalii onnistumisen tunnetta. Menestyksen jakaminen ja siitä nauttiminen vaativat myös yhteistä aikaa, aikaa irti arjesta. Halu menestyä kasvaa ja ohjaa miehistöä aina vain parempiin tuloksiin.

Tarjoamme keinoja ja tapoja jakaa menestystä sen tekijöille. Menestyksen ”hehkuttelu” ja yhdessäolo tarvitsevat rinnalleen palkitsemistapoja, jotka perustuvat yhteisiin ja myös yksilöllisiin mittareihin. Palkitsemisen on oltava oikeudenmukaista – silloin se sitouttaa ja kasvattaa halua onnistua ja voittaa.